Amiksol 1l

810,00 RSD

Amiksol je tečno đubrivo koje sadrži L-amino kiseline biljnog porekla. Sertifikovano je za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i koristi se u proizvodnji svih kultura

Biljke mogu da usvajaju materije iz spoljašnje sredine preko korena i lista. Folijarno  biljke usvajaju aktivne materije pesticida, sredstava za ishranu biljaka, biostimulatore. Folijarnom primenom aminokiselina koje se nalaze u preparatu  (AMIKSOL) kroz stomine otvore,  preko floema dospevaju do svih delova biljke gde pospešuju deobu ćelija i izduživanje ćelija i organa. Aminokiseline kao sastavni deo proteina imaju vrlo važnu ulogu u biljnim ćelijama. Svih 20 aminokiselina imaju svoju specifičnu funkciju u biološkim ciklusima biljke: stimulišu fotosintezu, usporavaju procese i snagu biljke. Biljke, za razliku od životinja, imaju sposobnost da sintetišu sve aminokiseline. Za sintezu im je potrebna velika količina energije, pa u stresnim situacijama kao što su suša, mraz, grad, visoke temperature, napad bolesti i štetočina, sinteza bude smanjena ili onemogućena. L-Aminokiseline koje se nalaze u preparatu  Amiksol su biljnog porekla dobijene mikrobiološkom hidrolizom.Folijarnom primenom one se  direktno uključuju u metabilizam biljke i  ugradjuju u proteine koji učestvuju u regeneraciji biljaka. Primena Amiksola u stresnim situacijama i u situacijama kada biljka ima veću potrebu za aminokiselinama (intezivni vegetativni porast, formiranje i rast plodova), utiče na ubrzan oporavak i stvaranje povoljnih uslova za rast i razvoj biljke.Amiksol sadrži 16% slobodnih aminokiselina. Posebnim postupkom hidrolize materijala biljnog porekla, korišćenjem enzima bakterija dobijene su slobodne L- aminokiseline koje su biološki aktivne i imaju veoma značajnu ulogu u metabolizmu biljaka.

Šifra proizvoda: 82 Kategorije: , ,