NPK 5/1 15-15-15 FLORIS đubrivo

1350,00 RSD

Zemljišno

SASTAV: NPK – 15:15:15 , 11.0 % S

PRIMENA:
Namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta (posebno jarih kultura), na različitim tipovima zemljišta. Primenjuje se u predsetvenoj obradi zemljišta ili startno sa setvom ili u osnovnoj obradi (ako se ista obavlja u proleće). Tretiranje vršiti 1-2 puta godišnje do nivoa preporučene količine za godinu. Primenjuje se preko zemljišta ravnomernim rasturanjem po celojpovršini ili lokalno (u trake). Može se primenjivati i kombinacija navedenih načina

KOLIČINA PRIMENE:
Prilagoditi na osnovu analize zemljišta. Preporučena količina 200-600 kg/ha/godišnje

Šifra proizvoda: 1030 Kategorija: