Slavol vvl 1l

610,00 RSD

SLAVOL VVL je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Slavol VVL se koristi za sadnju voća i vinove loze kao I folijarnu prihranu:

  • VOĆA: jabučastog, koštičavog, jagodastog i jezgrastog
  • VINOVE LOZE
  • SADNICA I KALEMOVA

Biljke mogu da usvajaju materije iz spoljašnje sredine preko korena i lista. Folijarno biljke usvajaju aktivne materije pesticida, sredstava za ishranu biljaka, biostimulatore. Folijarnom primenom auksini-indol-3-sirćetna kiselina(IAA) koji se nalaze u preparatu SLAVOL VVL kroz stomine otvore,  preko floema dospevaju do svih delova biljke gde pospešuju deobu ćelija i izduživanje ćelija i organa. Obzirom da je IAA u ovim preparatima  prirodnog porekla nastala kao sekundarni metabolit bakterija,  biljke  na njega trenutno reaguju kao da je produkt njenog  metabolizma. Auksini su regulatori rasta kod biljaka i učestvuju u svim fiziološkim procesima u biljci: obrazovanje bočnih i adventivnih korenova (rizogeneza), razvoj stabla, rast stabla u debljinu, razvoj listova, oplodnja, razvoj ploda. Kao efekat ovakvog dejstva hormona dolazi do bržeg i masivnijeg razvoja bočnih u adventivnih korenova,  brže i pravilnije diferencijacije pupoljaka, razvoja listova sa većom lisnom površinom za obavljanje procesa fotosinteze. Biljke koje su prskane SLAVOL-om VVL imaju jači koren, veću lisnu masu, ujednačene plodove i veće prinose.SLAVOL VVL sprečava opadanje i pucanje plodova pred berbu, smanjuje napad saprofita u skladištima.Takođe, koristi se u proizvodnji sadnog materijala za inicijaciju i formiranje adventivnih korenova podloge, brže zarastanje kontaktne površine između podloge i plemke.Koncentracije auksina u ovim preparatima su prilagođene potrebama biljaka za koje su namenjeni. U Slavolu VVL aktivnu materiju čine i žive ćelije bakterija koje kada dođu u kontakt sa zemljištem naseljavaju površinu korena i pozitivno utiču na ishranu biljaka azotom, fosforom, kalijumom, mikroelementima.

Šifra proizvoda: 84 Kategorije: ,