Uniker 3/1

1150,00 RSD

Zemljišno

SASTAV: Efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike. Bakterije nisu genetički modifikovane.
Organsku materiju koja je lako – hidrozibilna odnosno brzo razgradljiva u zemljištu, kada se unese u zemljište sa Unikerom, brzo se transformiše do mineralnog azota.

PRIMENA:
Koristi u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu za razlaganje žetvenih ostataka i za kompostiranje. Ubrzavaju se procesi transofrmacije zetvenih ostataka jer prisustva bakterija koje razlazu celulozu. Korišćenjem Uniker-a sprečava se stvaranje azotne depresije (nedostatak pristupačnog azota) u zemljištu, jer sadrži organsku materiju koja se uz pomoć proteolitičkih bakterija razlaže do pristupačnog azota (NH4) čime se reguliše C/N odnos. Pri kompostiranju, ubrzavaju se procesi razlaganja organske mase uz pomoć bakterija koje imaju sposobnost da razlažu celulozu i proteine. Početna zapremina organske mase se znatno smanjuje, jer se organska materija humifikuje što rezultira kvalitetnim organskim đubrivom – komposta, sa izbalansiranim odnosom C/N i sadržajem ostalih hranljivih elemenata. Kompost je kvalitetno organsko đubrivo koje se koristi za popravku fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta, a može se proizvesti u svakom domaćinstvu.

KOLIČINA PRIMENE:
Nakon skidanja useva ( strna žita, kukuruz, soja, suncokret i sl.) žetvene ostatke usitniti odnosno istarupirati – 5L/ha na 250-300l vode (tretirati preko usitnjenih žetvenih ostataka)
Kompostiranje – nakon slaganja mase organske materije, svaki red ponaosob tretirati sa 5% preparatom da masa bude vlažna, poslednji sloj završiti sa zemljom u vidu piramide.

Nema na lageru

Šifra proizvoda: 1729 Kategorije: ,