Unistart 1l

600,00 RSD

Unistart je tečno mikrobiološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Sposobnost zemljišta da snabdeva biljke potrebnim količinama hraniva u toku vegetacione sezone  zavisi od njegove plodnosti.  U rizosferi  2 mm od korenovog sistema odvijaju se veoma dinamični procesi mineralizacije i imobilizacije u kojima mikroorganizmi u zemljištu hranljive elemenate prevode  iz nepristupačnih oblika u pristupačne i obrnuto.Mikroorganizmi vrše mineralizaciju sveže organske materije i (žetvene ostatke) prevode je u mineralni oblik, učestvuju u procesima sinteze humusa, oslobađaju mikroelemente Fe, Mn, Mo, Al, B, Zn, S iz teško rastvorljivih jedinjenja, obavljaju azotofiksaciju, utiču na stvaranje povoljne strukture zemljišta, produkuju biljne hormone kojima stimulišu rast biljaka. Mikrobiološka biomasa čini od 1–5% ukupnog azota i 0,5–1% ukupnog fosfora u zemljištu i smatra se veoma značajnim izvorom biljnih asimilativa koji je najbrže dostupan biljkama.Poznavanje ovih procesa u sistemu biljka-mikroorganizmi–zemljište je osnova pravilne ishrane biljaka. Međutim, neadekvatna primena različitih agrotehničkih mera (obrada zemljišta, đubrenje, primena pesticida, navodnjavanje) može da deluje depresivno na populacije mikroorganizama u zemljištu kao i na procese u kojima oni učestvuju. Primena  većih količina mineralnih đubriva često ima za posledicu nedovoljnu iskorišćenost đubriva od strane biljaka usled procesa imobilizacije, isparavanja, denitrifikacije. Ovim procesima se trajno ili privremeno gubi značajna količina pristupačnog azota iz zemljišta što je nepovoljno kako sa aspekta ishrane biljaka tako i iz ekonomskih razloga.Primena neadekvatnih vrsta i količina đubriva ima za posledicu povećanje pH, sadržaja soli i teških metala u zemljištu, blokadu usvajanja pojedinih makro i mikroelemenata.Vremenom se smanjuje prirodna plodnost zemljišta, što se dugoročno odražava na poljoprivrednu proizvodnju jer se prinosi smanjuju iako primenjujemo i dalje velike količine mineralnih đubriva.

Mikrobiološko đubrivo UNISTART utiče na održavanje prirodne  plodnosti zemljišta. UNISTART sadrži sojeve bakterija koje učestvuju u procesima mobilizacije i imobilizacije hranljivih elemenata u zemljištu, sprečavaju zaslanjivanje zemljišta i utiču na dostupnost  hranljivih elemenata u količini i formi koja je optimalna za ishranu biljaka.

Šifra proizvoda: 81 Kategorije: ,