Urea 46,2%N -2/1kg-Linzer

450,00 RSD

Zemljišno

SASTAV: 46% N

PRIMENA:
Đubrivo sa visokom koncentracijom azota koje se može koristiti sa ishranu svih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta slabo alkalne, neutralne ili slabo kisele reakcije. Opšta preporuka za primenu iznosi 50-100 kg/ha u osnovnoj obradi, 100-300 kg/ha u predsetvenoj pripremi, 100-300 kg/ha u prihrani tokom vegetacije. Preporučena koncentracija rastvora uree za primenu preko lista je 0,5-2%. Primenu uree treba izbegavati na zemljištima kisele reakcije, kao i dugogodišnje đubrenje na istim parcelama. Urea ne pokazuje visoku efikasnost dejstva u uslovima suše, pri visokim temperaturama i na zemljištima kisele reakcije.

KOLIČINA PRIMENE:
Prilagoditi na osnovu analize zemlišta.

Koristi se kao pojedinacno azotno dubrivo u kolicini od 50-100 kg/ha za osnovno dubrenje, i u kolicini od 100-300 kg/ha za predsetveno dubrenje i/ili 100-200 kg/ha za prehranjivanje, u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zernljista. Tretiranje se vrsi 1 do 2 puta godisnje, u zavisnosti od tipa zernljista.

Ratarstvo i povrtarstvo – tretiranje se vrsi ravnomemo po celoj povrsini

Zasad vinove loze izrnedu redova – trake .rucno traktorskim rasturacima

Šifra proizvoda: 1081 Kategorije: ,