Zanat, pakovanje 200ml

450,00 RSD

Pendimetalin 330 g/l
DELOVANJE: selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova- svračica crvena (Digitaria sp.), muhar zeleni i sivi (Setaria sp.), proso korovsko (Echinocloa sp.), mišji repak (Alopecurus sp.) i jednogodišnjih širokolisnih korova- mišjakinja obična (Capsela bursa pastoris), tušt (Portulaca oleracea), palamida njivska (Cirsium arvense), gorušice (Sinapis arvensis), štir obični (Amaranthus retroflexus), dvornici (Poygonum sp.), ljutići (Ranunculus sp.), kamilice (Matricaria sp.), loboda (Atriplex patula)

PRIMENA:
Kukuruz i krompir – u količini 4-6 l/ha, posle setve (sadnje), a pre nicanja useva

Suncokret, soja – u količini 4-6 l/ha, tretiranjem zemljište pre setve

Pšenica – u količini 4-6 l/ha, posle setve (sadnje), a pre nicanja useva

Duvan – u količini 5-7 l/ha, tretiranjem zemljišta pre rasađivanja

Paradajz, paprika, kupus – u količini 5 l/ha, tretiranjem zemljišta pre rasađivanja

Luk- u količini 5 l/ha, tretiranjem zemljišta posle setve (sadnje), a pre nicanja useva

Grašak – u količini 4-6 l/ha, tretiranjem zemljištaposle setve, a pre nicanja useva

KARENCA:
Paradajz 42 dana
Krompir, pšenica, soja, suncokret, duvan obezbeđena vremenom primene
Luk, krompir, kupus, paprika, grašak 63 dana

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Šifra proizvoda: 229 Kategorija: Oznaka: